RAP EN ZELFMOORD

.

.

NIET VAN KANT MAKEN -2
( uit: rapnummer 1 )

 

Al baal je van je eigen leven
... “Jij bent  áchter gebleven”
... “Jij bent  in armoe beland”
Maak jezelf niet van kant !

.

.

JE KREEG HET VAN GOD -2
( uit: rapnummer 2 )

 

Zelfmoord  is nooit goed
God wil niet  dat je het doet
Dus, kom je ooit  in de knel,
Zet jou  zó  niet buiten spel !

.

.
MENSEN BLIJVEN LEVEN -2
( uit: rapnummer 3 )

 

Ik heb een BDE*-boek gelezen
En hoef niet meer te vrezen,
Dat  als ik dood zal gaan,
Ik niet meer zal bestáán.

 

* mensen met een Bijna-Dood-Ervaring

.

.

HET STOPT NIET BIJ DE DOOD -2
( uit: rapnummer 4 )

 

BDE-ers  weten  voortaan,
dat de geest  blijft bestáán,
als het lichaam  dood zal gaan.

.

.

HET GÁÁT OM DE GEEST -2
( uit: rapnummer 5 )

Alles ontwikkelt, wordt daartoe geprikkeld
Als je maar wilt, dan sta je niet stil
Waaróm je bestaat, waar het om gaat,
In ieders leven:  om het hoger streven.*

 

* ontwikkelen van je ziel naar hemels geluk

.

.

gedichten en tekst 

Giel Heijmans

.

.

 

 

-----------

- ATTENTIE !!! - LET OP !!!

-----------

Weet je het al ? Vanaf 8 november 2019 is het mogelijk om iedere dag een kort, origineel, spiritueel gedichtje van maximaal 4 regels, gratis toegemaild te krijgen !!!  Nu aanmelden via gielheijmans.nl .

-----------

- DAGELIJKS GEDICHTJE krijgen -

------------

.

.